Alle kurs
ID. 34961

Når og hvordan bør vi snakke med brukere og pasienter om alkoholbruk? En konferanse om alkohol, bruk, skader, kartlegging og helsegevinst ved tidlig intervensjon

Informasjon

Primærmålgruppe, ledere. sykehuspersonell, leger, legevakt, sykehjem, hjemmetjeneste, NAV.