Alle kurs
ID. 34964

Ortopedi for allmennleger

2. nov 2022

HELSE FØRDE HF LÆRDAL SJUKEHUS

Skriv ut

Oppsamlingskurs for de som ikke hadde anledning til å delta våren 2022.

Det vil bli arrangert et Webinar i forkant på 9 timer som er en del av emnekurset. Opptak av webinar fra april 2022. Lenke til webinaret blir sendt ut i god tid før det fysiske kurset.

Informasjon