Alle kurs
ID. 35008

Transøsofagus ekkokardiografi

Transesophageal echocardiography

2-3. mar 2023

Domus Medica, UiO

Skriv ut

NCS og arbeidsgruppen for ekkokardiografi inviterer til kurs i transøsofagal ekkokardiografi.

Kurset egner seg for spesialister i kardiologi, anestesiologi, barnesykdommer og thoraxkirurgi samt LIS 3 med interesse for videreutdanning i emnet. Vi forutsetter kunnskap om ekkokardiografi tilsvarende gjennomført «Ekko II- kurs».

Informasjon