Alle kurs
ID. 35008

Transøsofagus ekkokardiografi

Transesophageal echocardiography

10-11. nov 2022

Domus Medica, UiO

Skriv ut

Etterutdanningskurs.  Kan være av interesse for kardiologer, anestesileger, thoraxkirurger og barnehjerteleger. Kan også være av interesse for Lis i gammel ordning.

Informasjon