Alle kurs
ID. 35011

Nordiske konferanse i eksistensiell helse

Religionspsykologi er viet eksistensielle sider ved klimautfordringene under temaet Climate Psychology, Existential Health and Sustainable Future.

Informasjon