Alle kurs
ID. 35018

Krisekonferansen 2022 - Risikosituasjoner - hvordan gjøre gode vurderinger?

Informasjon

Kommuner, Nav, spesialisthelsetjeneste, bruker og pårørendeorganisasjoner, politi, avtalespesialister, kompetansesentra, utdanningsinstitusjoner og andre som er opptatt av temaet vi tar opp.