Alle kurs
ID. 35034

Olaviken konferansen 2022. Mestring og verdighet

Informasjon

Leger, psykologer, sykepleiere, annet helsepersonell som jobber med alderspsykiatriske problemstillinger i kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.