Alle kurs
ID. 35060

ADHD og medisinering – tverrfaglige perspektiver

  • Kurset vil bli arrangert ved Legenes hus i Oslo og først og fremst tilrettelegges for fysisk deltakelse, men med mulighet for digital deltakelse (via plattformen Zoom).
  • Kurset vil bli søkt godkjent som tellende for følgende spesialiteter: klinisk farmakologi, barne- og ungdomspsykiatri, psykiatri, rus- og avhengighetsmedisin, og allmennmedisin.

Informasjon