Alle kurs
ID. 35140

Emnekurs for veiledere i spesialistutdanningen i allmennmedisin, Røros

20-21. jan 2023

Skriv ut

ALIS-kontor Midt inviterer til emnekurs (18 t) for individuelle veiledere i allmennmedisin. Kurset er søkt godkjent med 18 poeng som emnekurs i videre- og etterutdanningen i allmennmedisin. 

 

Informasjon