ID. 35303

Landsstyremøte 2023 Bodø

Kjære delegat/gjest/medlem/observatør til Landsstyremøtet 2023

I perioden tirsdag 6. juni til torsdag 8. juni avholder vi Landsstyremøtet i Bodø. Vi ser fram til et godt og spennende møte. Nordland legeforening er lokal arrangementskomite og inviterer blant annet til en utflukt til Pelle Molin tirsdag kveld.

Frist for påmelding for delegater/gjester er 16. mars 2023.

Frist for påmelding for ordinære medlemmer er 18. april 2023.

Alle innkalte delegater/inviterte deltakere melder seg på via lenken de får tilsendt. Hvis noen delegater melder forfall er det viktig å gi beskjed snarest til sekretariatet slik at din vararepresentant kan bli innkalt. Beskjed sendes landsstyremote@legeforeningen.no 

Betalende medlemmer/observatører melder seg på via hjemmesiden. 

Sakspapirer vil som vanlig bli lagt ut på hjemmesiden legeforeningen.no ca. 2 uker før møtestart. 

Vi ønsker velkommen til Bodø. 

Med vennlig hilsen

Legeforeningen, stab

 

 

Informasjon