Alle kurs
ID. 35319

Mer er ikke alltid bedre – en konferanse om medisinsk overaktivitet

9. mar 2023

Vulkan Arena

Skriv ut

Konferansen handler om medisinsk overaktivitet – i betydningen overutredning, overdiagnostikk og overbehandling.

Konferansen arrangeres av Kloke valg kampanjen. Kloke valg | Gjør kloke valg (legeforeningen.no)

Konferansen med lunsj er gratis.

"Den norske legeforening godkjenner konferansen for alle spesialiteter med 7 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Nb gjelder LIS i gammel ordning. "

Informasjon