ID. 35387

Klinisk suicidologi for leger og psykologer som arbeider med voksne. Fra vurdering av selvmordsrisiko til behandling av kronisk suicidalitet

Informasjon