ID. 35439

Strafferett/straffeprosess for rettsmedisinske sakkyndige (B-kurs)

8-10. nov 2023

Skriv ut

Del 2 arrangeres 24.-26. januar 2024.

Informasjon