ID. 35479

Patient Blood Management

Det er også mulig å delta digitalt. Lenke blir ettersendt noen dager før seminaret.

Informasjon