ID. 35493

Emnekurs for veiledere i spesialistutdanningen i allmennmedisin

26. sep - 30. okt 2023

Skriv ut

OBS! 2. kursdag skal være Mandag 30. oktober 2023, kl. 09-16 på Legenes hus i Oslo, møterom Hippokrates

NB! På grunn av mye egenaktivitet, diskusjon og praktisk ferdighetstrening i grupper gjennomføres kurset ved fysisk oppmøte.

 

Informasjon