ID. 35554

Preoperativ optimalisering av eldre pasienter - vurdering av skrøpelighet

Informasjon