Landsstyret

Landsstyremøte del 2

Sentralstyret i Legeforeningen har i møte 19.10.20 tatt beslutning om at også landsstyremøtets del 2 avholdes digitalt. Datoen for landsstyremøtet er mandag 30. november til tirsdag 1. desember.

For de som har meldt seg på fysisk møte, vil sekretariatet endre til digital påmelding.

For de som ennå ikke har meldt seg på, se tidligere tilsendt innkallingsbrev med personlig link og velg digital deltakelse.

Landsstyredelegatene må være til stede under hele møtet, dvs. fra møtestart mandag 30. november kl. 12.30 (registrering fra kl. 10.00) og til møteslutt tirsdag 1. desember ca. kl. 16.00.

Samme digitale system som sist, Zoom, vil bli brukt.

Medlemmer og andre interesserte oppfordres til å følge møtet via streaming.

Sakliste og sakspapirer vil bli tilgjengelig ca. 14 dager før møtestart på legeforeningen.no. Det legges opp til debatt om aktuelle saker, lovendringsforslag og behandling av budsjett for 2021.

Program

Mandag 30. november

10.00 Registrering fra klokken 10
12.30 Velkommen

  • Konstituering av landsstyremøtet 
  • Behandling av landsstyresaker 

15.00 Pause
15.30 Behandling av landsstyresaker
17.00 Slutt dag 1

Tirsdag 1. desember

09.00 Behandling av landsstyresaker
10.30 Pause
11.00 Behandling av landsstyresaker
12.30 Lunsj
13.30 Behandling av landsstyresaker
16.00 Slutt