LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Vi forsker på:

- Legenes helse, livskvalitet og atferd
- Samfunnsmessige og organisatoriske betingelser for god profesjonsutøvelse
- Holdninger, etikk og prioriteringer
- Legerollen i endring

Forstørrelsesglass holdt oppe av strekfigurer. Illustrasjonsbilde: Colourbox.com