Nytt fra LEFO

11. september 2023

Selvmordsatferd og hjelpsøking blant leger og veterinærer

Fellestrekkene mellom veterinærer og leger er mange. Felles utfordringer kan også bety at det finnes felles løsninger.
08. september 2023

Hva vet vi om veiledning av leger i indremedisin?

Veiledning er en viktig del av opplæringen til leger i spesialisering. En ny oversiktsartikkel fra Legeforskningsinstituttet konkluderer med at veiledning i indremedisin har et svakt teoretisk grunnlag og det er lite empirisk forskning som dokumenterer hvordan veiledning foregår i praksis.
06. juli 2023

Er kollegastøtte nyttig?

Leger som opplever påkjenninger privat eller profesjonelt, kan få hjelp av støttekolleger. Nå er ordningen undersøkt i en kvalitativ studie.
03. juli 2023

Mange leger jobber mer enn før

En ny studie fra Legeforskningsinstituttet viser at det har vært en signifikant økning i antall arbeidstimer både for fastleger og sykehusleger i ledende stillinger fra 2016 til 2019.
05. mai 2023

Smitteplikten

Har leger en plikt til å utsette seg for fare ved å behandle pasienter med smittsomme sykdommer?
17. april 2023

Seminar om hvordan rekruttere og beholde helsepersonell

Ingen mangel på helsepersonell og nesten halvert sykefravær på ett år? På dette seminaret får du svar på hvordan en sykehusavdeling i Danmark har fått til akkurat dette.
06. mars 2023

Hva er viktig for deg i legejobben?

Brukerutvalget er viktige støttespillere for Legeforskningsinstituttet. De gir innspill til forskningen som gjøres på legers arbeid og helse.
15. februar 2023

Klart språk i pasientjournalen - viktig for både helsepersonell og pasienter

Boken "Pasientjournalen - språk, dokumentasjon og helsekompetanse" ble nylig lansert. Boka har 32 bidragsytere, og i 22 kapitler beskrives pasientjournalens utvikling og funksjon med særlig vekt på journalspråket.
11. januar 2023

Hva lærte vi av pandemien?

I september 2022 arrangerte Lefo jubileumsseminaret "Hva lærte vi av pandemien?". Nå kan du se opptak av seminaret.

Side 1 av 2