Nytt fra LEFO

09. februar 2024

Paternalisme - bedre enn sitt rykte?

I medisinsk etikk har paternalisme fått et dårlig rykte. Men kanskje er det likevel ikke så ille at leger er paternalistiske overfor pasienter – avhengig av hva slags paternalist man er.
07. februar 2024

Forskningsseminar: Helseplattformen - på helsa løs?

Innføringen av Helseplattformen har skapt mye uro for både helsepersonell og pasienter. Nå skal forskere undersøke sammenhengen mellom arbeid og helse hos sykehusansatte i Trøndelag.
05. februar 2024

Sosial ulikhet i kreft mellom Oslos bydeler

Insidens, stadium på diagnosetidspunkt og overlevelse for flere ulike krefttyper varierer mellom Oslos bydeler. Det viser en ny studie fra Legeforskningsinstituttet, Kreftregisteret og Universitetet i Oslo.
31. januar 2024

Ny doktorgrad om kollegastøtte blant leger

Støttekollegaordningene oppfattes som gode lavterskeltilbud, og kan hjelpe leger til å tenke nytt både rundt egne valg og i synet på legenes profesjonskultur. Dette er funn i en ny doktorgrad med veiledere fra Legeforskningsinstituttet.
18. januar 2024

Stor arbeidsbelastning - økt dødelighet

Høy arbeidsbelastning for sykepleiere var forbundet med redusert sannsynlighet for pasientoverlevelse, ifølge en doktoravhandling.
11. januar 2024

Mye jobbstress blant leger

En ny studie viser at mange leger både i Norge og Tyskland opplever høye nivåer av jobbstress.
15. desember 2023

Hvordan skape godt arbeidsmiljø i helsetjenesten?

Det finnes mye kunnskap om hva som er viktig for å ­oppleve et godt arbeidsmiljø i helsetjen­esten. Men det gjelder å bruke den kunnskapen. Du kan lese mer om dette i en ny artikkel i tidsskriftet Overlegen.
12. desember 2023

Medisinsk pedagogikk - et forskningsfelt i vekst

Medisinsk pedagogikk er et internasjonalt fagfelt i vekst. En ny studie med medforfattere fra Legeforskningsinstituttet har kartlagt medisinsk-pedagogisk forskning med utspring fra norske forskningsinstitusjoner.
12. desember 2023

Depresjon og utbrenthet blant helsepersonell i Sverige

En ny svensk studie viser økende forekomst av depresjon og utbrenthet hos leger. Resultatene kan være påvirket av koronapandemien.

Side 1 av 3