Nytt fra LEFO

16. mai 2024

Generalist søker spesialist

Felles henvisningsmottak kan gjøre det vanskeligere for leger å søke hjelp.
10. mai 2024

Oppmerksomt nærvær for leger?

Overlege Morten Finckenhagen har lang erfaring som fastlege og støttekollega. I en forskningslunsj i Legenes hus fortalte han at medisinstudenter og leger kan ha nytte av kurs i oppmerksomt nærvær.
07. mai 2024

Sosial ulikhet i helse øker

Å redusere de sosiale helseforskjellene i Norge har lenge stått høyt på den politiske dagsordenen. Likevel øker ulikheten.
29. april 2024

Lefo-forsker vant pris for kronikk

Forsker Helene Seljenes Dalum gikk helt til topps i en kronikkonkurranse om hvordan redde tilliten til forskning. I kronikken forteller hun om egne erfaringer med forskningskommunikasjon.
12. april 2024

Redusert selvmordsrate blant leger i Norge

Selvmordsraten blant leger har gått en del ned siden 1980-årene, men er fortsatt dobbelt så høy som hos andre med høy utdanning.
08. april 2024

Mindre forskjeller mellom norske og tyske leger

Norske leger har bedre arbeidsbetingelser enn tyske leger, men forskjellene er mindre enn før.
04. april 2024

Forskningsseminar: Helseplattformen - på helsa løs?

Innføringen av Helseplattformen har skapt mye uro for både helsepersonell og pasienter. Nå skal forskere undersøke sammenhengen mellom arbeid og helse hos sykehusansatte i Trøndelag.
27. mars 2024

Legepanelundersøkelsen er sendt ut

I disse dager sender vi ut årets spørreskjemaundersøkelse til Legepanelet. Svarfristen er 25. april.
20. mars 2024

Kreft og sosial ulikhet i Oslo

Insidens, sykdomsstadium og overlevelse av kreft varierte etter utdanningsnivå i Oslo, viser en ny studie med forskere fra blant annet Legeforskningsinstituttet.

Side 1 av 5