Nytt fra LEFO

06. mars 2023

Hva er viktig for deg i legejobben?

Brukerutvalget er viktige støttespillere for Legeforskningsinstituttet. De gir innspill til forskningen som gjøres på legers arbeid og helse.
15. februar 2023

Klart språk i pasientjournalen - viktig for både helsepersonell og pasienter

Boken "Pasientjournalen - språk, dokumentasjon og helsekompetanse" ble nylig lansert. Boka har 32 bidragsytere, og i 22 kapitler beskrives pasientjournalens utvikling og funksjon med særlig vekt på journalspråket.
11. januar 2023

Hva lærte vi av pandemien?

I september 2022 arrangerte Lefo jubileumsseminaret "Hva lærte vi av pandemien?". Nå kan du se opptak av seminaret.
30. november 2022

Legers læring

Alle leger vil før eller siden fungere som veileder, mentor, underviser eller rollemodell. Legers læring var tema for Legeforskningsinstituttets jubileumsseminar i november.
23. november 2022

Legeprat: 30 års legeforskning

Har leger i Norge det bedre enn andre leger? Og hvorfor har man forsket på hva leger gjør i fritiden?
01. november 2022

Er aktiv dødshjelp god dødshjelp?

Legeforskningsinstituttet og Det norske medicinske Selskab arrangerte seminar om aktiv dødshjelp 9.november.