Er aktiv dødshjelp god dødshjelp?

Legeforskningsinstituttet og Det norske medicinske Selskab arrangerte seminar om aktiv dødshjelp 9.november.
To hender som holder en annens hånd. Foto: Istockphoto.com
Seminar om aktiv dødshjelp 9.november 2022. Foto: Istockphoto.com

Tid: 9. november kl. 18-21
Sted: Legenes Hus, Christiania Torv 5, Oslo

Program:

18.00    Velkommen
18.10  Morten Horn, overlege, Oslo universitetssykehus
18.25    Marianne Bahus, jurist, PhD, Universitetet i Agder
18.40    Ole Martin Moen, filosof, PhD, OsloMet 
18.55    Svein Aarseth, lege, leder i Rådet for legeetikk
19.10    Gro Nylander, lege, dr.med.
19.25    Pause
19.40    Diskusjon
21.00    Slutt

Du kan se opptak av seminaret på Youtube. 

Seminaret ble arrangert med støtte fra Stiftelsen Fritt Ord og Tidsskriftforeningen. Ca. 75 deltakere var tilstede i Legenes Hus og ca. 40 fulgte møtet digitalt.