Depresjon og utbrenthet blant helsepersonell i Sverige

En ny svensk studie viser økende forekomst av depresjon og utbrenthet hos leger. Resultatene kan være påvirket av koronapandemien.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

En ny studie fra Sverige viste at 16–28 % av sykepleierne og legene rapporterte om moderate til alvorlige symptomer på utbrenthet. 7 % av sykepleierne og 6 % av legene hadde skårer over grenseverdien for alvorlig depresjon.

– Forekomsten av utbrenthet og depresjon blant leger og sykepleiere i Sverige er bekymringsfull og krever tiltak på mange nivåer. Hittil har søkelyset både i forskningen og hos arbeidsgiverne vært rettet mot å hjelpe den enkelte helsearbeider til å takle stress og krevende arbeid. Det er fortsatt viktig, men fremover må vi i tillegg se mer på organisatoriske faktorer. Forskningen har vist at slike faktorer er de viktigste årsakene til utbrenthet, sier Fredrik Bååthe, gjesteforsker ved Legeforskningsinstituttet.

Du kan lese mer i denne utgaven av Legelivet

Hele forskningsartikkelen kan leses hos Journal of Affective Disorders.