Seminar om hvordan rekruttere og beholde helsepersonell

Ingen mangel på helsepersonell og nesten halvert sykefravær på ett år? På dette seminaret får du svar på hvordan en sykehusavdeling i Danmark har fått til akkurat dette.
Marie Storkholm Foto Jonatan Nothlev
Velkommen til seminar. Foto: Jonatan Nothlev, Stifinder A/S.

Tema: Hvordan få tak i og beholde gode fagfolk i helsetjenesten? Perspektiver fra Danmark

Tid: torsdag 4. mai 2023 kl. 14.00-16.00. Lett servering fra kl. 13.30.

Sted: Møterom Eyr, Legenes hus, Christiania Torv 5, Oslo

 

Innledere: Innlegg ved sjeflege Marie Højriis Storkholm, Regionshospitalet Horsens. I tillegg presenterer Fredrik Bååthe, gjesteforsker ved Legeforskningsinstituttet egen forskning.

Om Marie Storkholms innlegg:

Hvordan kan man skape et arbeidsmiljø i offentlig helsevesen der ansatte trives og ikke slutter? Storkholm beskriver hvordan hun som leder aktivt og bevisst jobber for å få til dette og presenterer praktiske tilnærminger og arbeidsprinsipper, forankret i moderne ledelsesteori.

 

Marie Storkholm er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, har doktorgrad i medisinsk ledelse og underviser i legeledelse og utvikling ved Aarhus universitet. Avdelingen hun leder har fått stor oppmerksomhet i Danmark fordi det er en av få avdelinger som ikke mangler fagfolk. Du kan lese mer om klinikken i denne avisartikkelen:

De mangler hverken jordemødre eller sygeplejersker på denne afdeling. Her er, hvordan de sneg sig uden om bureaukratiet (zetland.dk)

 

Program: 

*  1400-1405: Velkommen

*  1405-1435: Hvordan få tak i og beholde gode fagfolk? Perspektiver fra Danmark, ved Marie Storkholm

*  1435-1445: Spørsmål og kommentarer

*  1445-1500: Pause

*  1500-1520: Den vanskelige balansegangen - behandlingskvalitet, økonomi og trivsel, ved Fredrik Bååthe

*  1520-1600: Diskusjon

 

Du kan se opptak av seminaret under, eller ved å se opptak på YouTube.