Hva vet vi om veiledning av leger i indremedisin?

Veiledning er en viktig del av opplæringen til leger i spesialisering. En ny oversiktsartikkel fra Legeforskningsinstituttet konkluderer med at veiledning i indremedisin har et svakt teoretisk grunnlag og det er lite empirisk forskning som dokumenterer hvordan veiledning foregår i praksis.
Veiledning av leger
Foto: Colourbox

Veiledning er en formalisert komponent av spesialistutdanningen for leger i mange land. Den nye oversiktsartikkelen har sett nærmere på kunnskapsgrunnlaget for veiledning i indremedisin og hvordan begrepet veiledning kan forstås i relasjon til andre støtteordninger for læring til leger i spesialisering.

  
Du kan lese fulltekst-artikkelen i BMC Medical Education.