Medisinsk pedagogikk - et forskningsfelt i vekst

Medisinsk pedagogikk er et internasjonalt fagfelt i vekst. En ny studie med medforfattere fra Legeforskningsinstituttet har kartlagt medisinsk-pedagogisk forskning med utspring fra norske forskningsinstitusjoner.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Til tross for at medisinsk pedagogikk er et forskningsfelt i vekst finnes det ingen oversikt over norske forskeres bidrag til feltet. Den nye studien har kartlagt medisinsk-pedagogisk forskning fra norske forskningsinstitusjoner.

Hovedfunnene er: 

  • Norsk medisinsk-pedagogisk forskning har vært i vekst, særlig det siste tiåret.
  • Den norske forskningen innen feltet har vært tematisk spredt og dominert av kvantitative spørreskjemabaserte studier.
  • Norske forskere i feltet har i hovedsak publisert i spesialiserte medisinske tidsskrifter, men publisering i anerkjente medisinsk-pedagogiske tidsskrifter øker.

Du finner hele artikkelen hos Tidsskriftet.