Vil du bidra til ny kunnskap om legers arbeid og helse?

Det har vært mye oppmerksomhet om legers arbeidsvilkår i det siste. Nå spør vi et tilfeldig utvalg av leger om å være med i Legepanelet.
Forskning på leger
Foto: Colourbox.com

Legepanelet

Legepanelet er den viktigste datakilden i forskningen til Legeforskningsinstituttet. Legepanelet er et representativt utvalg av leger i Norge, og består av over 2000 leger. Vi har samlet inn spørreskjema-data fra dette panelet siden 1995. Data fra våre studier er unike både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Vi har hatt stabil og høy respons på over 70 % i undersøkelsene våre.

 

Vi trenger flere leger i Legepanelet

Legepanelet omfatter yrkesaktive leger. Det vil si at panelet blir supplert med jevne mellomrom, slik at utvalget er mest mulig representativt. Nå har vi sendt forespørsel til 7500 tilfeldig utvalgte leger i Norge om å bli med. Hvis du har fått invitasjon fra oss, håper vi at du vil bidra til forskningen vår. Som deltaker får du tilsendt et spørreskjema annethvert år. Det tar mellom 20 og 40 minutter å fylle ut. 

 

Hva forsker vi på?

Legeforskningsinstituttet har forsket på legers helse, livskvalitet og arbeid i 30 år, og ser hvordan legerollen og legenes arbeidsbetingelser endres over tid. Vi studerer også hvordan samfunnsmessige og organisatoriske faktorer påvirker helsetjenesten og legearbeidet, samt hvordan legene møter utfordringer knyttet til ressursfordeling og etikk. Du kan lese mer om forskningen vår på www.legeforsk.no . Følg oss gjerne på Facebook og Instagram.