Andre publikasjoner - Other publications

13. oktober 2022

Klimaavtrykk og sosial ulikhet i helsetjenesten

Helsevesenet er en betydelig bidragsyter til klimaskadelige utslipp. I Norge står helsevesenet for ca. 4 % av alle klimagassutslipp, og målt per innbygger er norsk helsevesen blant de mest utslippsintensive i verden.
21. september 2022

Tretti års legeforskning

Legeforskningsinstituttet er 30 år i 2022. I en artikkel i tidsskriftet Michael gir instituttets første leder Olaf Gjerløw Aasland en oversikt over de viktigste forsknings- og formidlingsvirksomheter i denne perioden.
14. september 2022

Leger kan føle seg som bedragere

Mange leger tviler på egne prestasjoner, er overdrevet selvkritiske og frykter å bli avslørt, skriver leder i Forskningsinstituttet Erlend Hem i Legelivet i Tidsskriftet.
24. august 2022

Depresjon og utbrenthet blant svenske leger

Forekomsten av alvorlig depresjon og klinisk utbrenthet blant praktiserende leger i Sverige er på henholdsvis 4,8 % og 4,7 %. Det viser tall fra en ny studie som omtales i spalten Legelivet i Tidsskriftet.
17. august 2022

Leger og kjønn

I Norge er det nå tallmessig kjønnslikhet blant legene, men maskulin tenkning og holdning er fremdeles dominerende i praksis. Vil dette endre seg? spør tidligere leder i Legeforskningsinstituttet Olaf Gjerløw Aasland i spalten Legelivet i Tidsskriftet.
26. mai 2022

Stor variasjon i hvorfor leger søker kollegastøtte

For å gi leger relevant støtte trenger vi mer inngående kunnskap om hvilke problemstillinger som fører til at de søker støtte og hvilke forventninger de har til den hjelpen de får, skriver ph-d-stipendiat Ingrid Taxt Horne og seniorforsker i Lefo Karin Rø i Legelivet i Tidsskriftet.
06. april 2022

Covid-19-vaksinasjon blant helsepersonell i Tyskland og Norge

Sykehuspersonell slutter i høy grad opp om covid-19-vaksinasjon. Men hvilke argumenter har sykehusansatte for og mot slik vaksinering? skriver seniorforsker Judith Rosta i en artikkel i Legelivet i Tidsskriftet.
22. mars 2022

Selvmord blant leger

De senere årene er det publisert flere studier om selvmord blant leger. Funnene gir grunn til optimisme.
01. februar 2022

Medisinsk kompetanse i fremtiden

Koronapandemien har satt helsetjenesten på prøve og påvirket synet på medisinsk kompetanse. Bør den også påvirke målene for medisinsk utdanning?

Side 1 av 17