LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Selvmord blant leger

22. mars 2022
De senere årene er det publisert flere studier om selvmord blant leger. Funnene gir grunn til optimisme.

Medisinsk kompetanse i fremtiden

01. februar 2022
Koronapandemien har satt helsetjenesten på prøve og påvirket synet på medisinsk kompetanse. Bør den også påvirke målene for medisinsk utdanning?

Likebehandling og sosioøkonomisk status

05. januar 2022
Å ta hensyn til sosioøkonomiske faktorer i helsetjenesten vil gi pasienter likere muligheter til å nyttiggjøre seg helsehjelp. Dette mener de fleste leger i Norge, skriver seniorforsker i LEFO Berit Bringedal i en artikkel i Legelivet i Tidsskriftet.

Hvordan snu den negative trenden?

15. november 2021
De siste ti årene har norske leger rapportert lavere tilfredshet og økte nivåer av stress og utmattelse.

Kan legers utbrenthet påvirke pasientbehandlingen?

18. oktober 2021
Leger som opplever arbeidsrelatert stress og utbrenthet, rapporterer selv at lege–pasient-kommunikasjonen påvirkes.

Selvmord under en pandemi

01. juli 2021
Selvmordsraten kan ha gått ned under koronaen. - Vi kan frykte en økning når pandemien er over, skriver instituttsjef i LEFO Erlend Hem i en artikkel i Legespalten i Tidsskriftet.

Hvem tar jobben?

31. mai 2021
Det har lenge vært oppmerksomhet rundt manglende rekruttering til allmennmedisin i Norge.

Kirurgers autonomi i arbeidssituasjonen bør undersøkes oftere

09. april 2021
Kirurgers mulighet til å styre sin egen arbeidsdag og fatte selvstendige, kliniske beslutninger er i liten grad undersøkt in situ.

Overlegenes arbeidsforhold og helse i perioden 2010-2019

26. mars 2021
Overleger har relativt høy jobbtilfredshet, god helse og lavt sykefravær, men det er viktig å følge opp og diskutere tendenser til økning av korttidssykefravær samtidig som andelen deltidsarbeid er blitt redusert.

Side 1 av 16