LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

- Vi trenger bedre målFor å forbedre prioriteringene i norsk helsetjeneste foreslår seniorforsker Berit Bringedal tre tiltak: Samordne ventetider for behandling med lik prioritering mellom foretakene og de private tilbyderne, kartlegge hvordan egenandelssystemet virker på prioriteringsmålsetningene, og å endre styringsmål fra aktivitetsmål til mål på helseeffekt. Dette skriver hun i en kommentar i Bergens Tidende.
21. november 2011

Bringedal B. Bergens Tidende 05.07-2010.
Les hele kommentaren her.

Article not available in English.