LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Legerollen – ressurs og risiko

27. januar 2021
Er det grunn til å være opptatt av og bekymret for om legene i Norge tar godt nok vare på seg selv?

Egenomsorg, jobb-hjem balanse og korona

18. januar 2021
Vi trenger en diskusjon innad i profesjonen – og i samfunnet - om at en "god lege" er en lege som også ivaretar egen helse og har en god balanse mellom jobb og fritid.

Økende arbeidsstress hos fastleger fra 2010 til 2019

17. desember 2020
Endringer i fastlegers arbeidssituasjon gjennom de siste årene kan ha betydning for deres opplevelse av økt arbeidsstress.

Medisinstudenter og egenomsorg

17. desember 2020
Hvordan ivaretar medisinstudenter egen helse? Søker de helsehjelp når de trenger det, og hva tenker de om fremtidig arbeidstid og jobb–hjem-balanse?

Mentorgrupper i medisinutdanningen

16. november 2020
Mentorprogrammer der en gruppe studenter regelmessig kan møte en erfaren lege som mentor, har et stort potensial, viser ny studie.

Kan sykdomsforebyggende tiltak for leger påvirke risikofaktorer for suicid?

10. november 2020
Rapporter om forekomst av selvmord og utbrenthet, depressive plager og alkoholbruk blant leger har ført til bekymring for norske legers helse, med mulige konsekvenser for legene selv og for pasientbehandlingen.

Hva er likhet?

21. september 2020
Covid-19 har på nytt aktualisert spørsmålet om hva likebehandling i helsetjenesten egentlig betyr.

Rådgivning hjelper – men hvordan?

27. mai 2020
Det finnes mange indikasjoner på at rådgivning for leger oppleves nyttig og at man føler seg bedre rustet til å fortsette i jobben etterpå.

Ekspertenes råd: Slik takler du stress, økt arbeidspress og bekymringer under covid-19-pandemien

01. april 2020
– Helter bør spise, sove og gå på do, sier Ingunn Amble, leder av Villa Sana. Sammen med forsker og leder av Legeforskningsinstituttet (LEFO), Karin Rø, gir hun deg sine beste råd for å ta vare på helse og arbeidsevne under covid-19-pandemien.

Side 1 av 15