LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Å dikte er å lyve – særlig når dikteren er alkoholiker

Olaf G. Aasland, seniorforsker ved LEFO, har anmeldt boken The trip to Echo Spring - On writers and drinking i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 23-24/2014. 
9. desember 2014

 

Aasland OG. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1772. Book review – abstract is not available.

Bokanmeldelse av Olivia Laings The trip to Echo Spring – On writers and drinking. Edinburgh: Canongate Books, 2014.

Anmeldelsen i kan leses i fulltekst her.