Artikkel om verdibasert helsetjeneste høster anerkjennelse

Artikkelen "Value-based healthcare as a trigger for improvement initiative" (Nilsson K, Bååthe F, Erichsen Andersson A, Sandorff M, Leadersh Health Serv 2017; 30: 364-77) er blant forleggerens mest leste i år.

Det britiske forlaget Emerald Group Publishing kunne i sommer meddele LEFOs gjesteforsker Fredrik Bååthe at studien han og kollegene publiserte i tidsskriftet Leadership & Organization Development Journal (LODJ) høsten 2017, har utmerket seg som en av de mest leste vitenskapelige artiklene hittil i år.

Dette innebærer blant annet at artikkelen vil være fritt tilgjengelig i fulltekstversjon fram til årsskiftet.

Les mer:
- Ved å følge denne lenken på LEFOs hjemmeside, kan man lese mer om studien som den svenske forskergruppen sto bak.
- Fredrik Bååthe har også tidligere beskrevet debatten som har vært i Sverige rundt implementering av den verdibaserte helsetjenestemodellen lansert i 2006 av Michael Porter fra Harvard Business School: - Värdebaserat vård – fågel, fisk eller kanske mitt i mellan (Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1820)
- Institutet för stressmedicin (ISM) i Göteborg, hvorfra Fredrik Bååthe hadde base da han og forskerkollegene studerte de fire deltakende gruppene ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har nylig hatt en egen omtale av utmerkelsen fra Emerald Publishing: - Hyllad artikel om värdebaserat vård (5.7.2018)