Betale med tid

– En legekonsultasjon innebærer ofte lang reise- og ventetid. Tiden koster både pasienten og samfunnet mye penger, skriver LEFOs seniorforsker Berit Bringedal (Tidssskr Nor Legeforen 2016; 136: 57).

– Å inkludere reisetid og ventetid i kostnadsberegningen er rimelig, og å undersøke om kostnadene fordeles etter en sosial gradient er nødvendig – for en etterrettelig beskrivelse av sosial ulikhet, skriver Bringedal.

Artikkelen hennes er publisert i Tidsskriftets utgave nr. 1/2016, i seksjonen "Legelivet", og kan leses i fulltekst her. Les også "Mye venting hos legen", Nordland E. Dagsavisen 22.2.2016)