Bred presentasjon om de kollegiale støtteordningene

LEFOs spesialrådgiver Kari Ronge har skrevet et informasjonshefte om det landsdekkende helse- og omsorgstilbudet for leger og medisinstudenter – kollegabaserte støtteordninger som er finansiert av SOP, og organisert av Legeforeningen siden tidlig på 1990-tallet.

Heftet er skrevet på oppdrag fra Utvalg for legehelse, og gir en fyldig presentasjon av kollegastøttetilbudet som kan benyttes uten kostnad for leger og medisinstudenter i Norge, og uavhengig av medlemskap i Legeforeningen. Det er særlig lagt vekt på orientering om støttekollegaordningen, hvor det i dag er ca. 90 leger som har et verv for å bistå hjelpetrengende kolleger.

Heftet ble publisert 1. mars 2016 på Legeforeningen.no og omtalt i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 10/2016 (Lise B. Johannessen: Når legelivet butter). Det revideres fortløpende ved behov (siste revidering 8.9.2016), og kan lastes ned i fulltekst via vedlegget t.h.

For en nærmere presentasjon av informasjonsheftets innhold, følg denne lenken.