Covid-19-vaksinasjon blant helsepersonell i Tyskland og Norge

Sykehuspersonell slutter i høy grad opp om covid-19-vaksinasjon. Men hvilke argumenter har sykehusansatte for og mot slik vaksinering? skriver seniorforsker Judith Rosta i en artikkel i Legelivet i Tidsskriftet.

Robert Koch-instituttet i Tyskland gjennomførte i perioden juni–juli 2021 en nasjonal, elektronisk tverrsnittsstudie om graden av, og holdninger til, covid-19-vaksinasjon. Det var flest fullvaksinerte  blant renholdere, fulgt av leger og kjøkkenansatte.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser høy vaksinasjonsgrad blant yrkesgrupper i spesialisthelsetjenesten også i Norge.

Befolkningen i Norge har høy tillit til vaksinasjon mot covid-19. Helsepersonell har en nøkkelfunksjon i vaksinasjonsprogrammet. Høy vaksinasjonsdekning, godt tilpasset informasjonsarbeid og bruk av helsepersonell som rollemodeller kan virke fremmende for vaksinasjonsgraden i befolkningen.