Depresjon og utbrenthet blant svenske leger

Forekomsten av alvorlig depresjon og klinisk utbrenthet blant praktiserende leger i Sverige er på henholdsvis 4,8 % og 4,7 %. Det viser tall fra en ny studie som omtales i spalten Legelivet i Tidsskriftet.

Artikkelen er den første fra den svenske Friska läkare-studien. Formålet med studien er å kartlegge psykisk uhelse blant leger i Sverige. Første datainnsamling ble gjennomført våren 2021, under den tredje bølgen av koronapandemien.

Akuttmedisinere hadde den høyeste forekomsten av klinisk utbrenthet, men den laveste av alvorlig depresjon. Prevalensen av utmattelse var høy i alle gruppene. Yngre leger hadde høye nivåer på alle målene.

Friska läkare er den første longitudinelle studien blant leger i Sverige. Den henter inspirasjon fra de lange tradisjonene man har for forskning på leger ved Legeforskningsinstituttet. En av medarbeiderne i Friska läkare er gjesteforsker ved Lefo, Fredrik Bååthe.