LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Dr. House bør hjelpesNorge mangler et system for å fange opp og gi støttetiltak til leger som fungerer dårlig i jobben. - Kunne det tenkes at vi kan lage et opplegg hvor arbeidsmedisinerne involveres? spør lederen for Legeforeningens forskningsinstitutt.

Article in Norwegian. Abstract not available on Pubmed. Contact us for more information.

Les hele artikkelen her: Bakken C. Dr. House bør hjelpes. Tidsskr Nor Legeforen nr. 6, 2008; 128: 748.