Første norske Harkness Fellow in Health Care Policy and Practice

Berit Bringedal, seniorforsker ved Legeforeningens forskningsinstitutt, er tildelt Harkness Fellow in Health Care Policy and Practice. Bringedal skal fra august 2010 tilbringe 12 måneder i USA og drive forskning sammen med ledende amerikanske helseeksperter.
Berit Bringedal er første norske "Harkness Fellow in Health Care Policy and Practice”. Foto: Cecilie Normann
Berit Bringedal er første norske "Harkness Fellow in Health Care Policy and Practice”. Foto: Cecilie Normann

Harkness Fellowship er et stipend som deles ut til dyktige fagpersoner i helsetjenesten fra utvalgte land, og som er midt i karrieren sin. Hvert år velges det ut kandiater fra landene Australia, Tyskland, Nederland, New-Zealand, Sveits, Storbritannia og nå også fra Norge. Fra 2010 inviterte Forskningsrådets program for Helse- og omsorgstjenester, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten sammen med The Commonwealth Fund, lovende norske forskere, klinikere, ledere og sentrale rådgivere i helsetjenesten samt journalister, til å søke om å bli den første norske "Harkness Fellow in Health Care Policy and Practice". Bringedal er dermed den første norske forskeren som gis denne muligheten.

Prestisjefylt stipend
The Commomwealth Fund er en amerikansk stiftelse som arbeider med helsepolitikk, helsereformer og helsesystemer. Dette programmet står for noen av de mest internasjonale anerkjente komparative undersøkelsene av helsesystemer. Det prominente stipendet gis til personer som er engasjert i å forbedre helsetjenesten gjennom analyse, forskning, og ledelse og som er i en fase i sin faglige utvikling hvor erfaringene med et slikt stipend kan ha en viktig betydning for videre arbeid.

Forskningsrådet omtaler Harkness stipendet som et interessant tilbud som vil kunne gi norsk helsetjeneste forskning et løft og etablere gode internasjonale kontaktflater for den utvalgte stipendmottakeren. Bringedal framhevet i sin søknad kombinasjonen av hennes erfaring innen forskning, politikkutforming og administrasjon. Hun har doktorgrad i sosiologi om rettferdig fordeling i helsetjenesten, har vært sekretær for Prioriteringsrådet og har jobbet både som foreleser og forsker på helsepolitikkområdet.

Bringedal har vært ansatt som seniorforsker ved Legeforeningens forskningsinstitutt siden 2005. Forskningsaktiviteten her er særlig rettet mot legers karrierevalg, psykologiske, etiske og sosiale sider ved legearbeidet, og legerollen generelt. Bringedal ser fram til å kunne konsentrere seg fullt og helt om et spesifikt prosjekt og sier at dette året vil få stor betydning for hennes videre forskning og arbeid med helsepolitikk.