LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Fra kunnskap til atferd

- ­Et skifte fra individuell til kollektiv profesjonell autonomi er helt nødvendig, skriver LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland i Tidsskriftets utgave nr. 22/2017.
30. november 2017

I sin kommentarartikkel (Aasland OG. Fra kunnskap til atferd. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1819) drøfter han blant annet mulige årsaker til nordmenns sviktende tillit til medisinsk forskning.

Aaslands artikkel kan leses i fulltekst her.