LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Horisontal og vertikal arbeidsdeling

– Det er lett med horisontal arbeidsdeling, vanskeligere med vertikal, vanskeligst med vertikal som har blitt til horisontal, oppsummerer LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 20/2014, hvor han bl.a. tar for seg utfordringene som «grasrotlegene», «kunnskapsatletene» og «politiker-/direktørlegene» står overfor.
4. november 2014

Aaslands kommentarartikkel står på trykk i spalten Legelivet (Tidsskr Nor legeforen 2014; 134: 1978), og kan leses i fulltekst her.  

Article (comment) in Norwegian. Abstract is not available. Contact us for more information.