Hva betyr legers arbeidssituasjon for kvalitet i pasientbehandligen?

– Når legeyrket går fra å ses på som en livsstil mot å ses på som en jobb, trenger vi å diskutere vår forståelse av denne nye legeprofesjonen, skriver LEFOs instituttsjef Karin Isaksson Rø i Overlegens temautgave om sykehuslegenes arbeidsforhold.

I sin kommentarartikkel drøfter hun funn i spørreundersøkelsen til norske sykehusleger i 2018, og ser den såkalte Rambøll-rapporten i lys av tidligere studier og med pågående forskning blant annet utgått fra LEFO - Legeforskningsinstituttet. Rapporten, som var et oppdrag for Legeforeningen og utført av Rambøll Managment Consulting, blir fyldig presentert og kommentert fra flere synsvinkler i Overlegens temautgave.

– En utfording er at leger/klinikere og ledere ofte har forskjellig forståelse av målsettingen for endringsprosesser, kommeneterer Isaksson Rø. – Legen motiveres primært av behandlingskvaliteten for den enkelte pasient eller pasientgruppe, mens ledere primært motiveres av styringsmål for virksomheten, ofte uttrykt i økonomi.

 Hele desemberutgaven av Overlegen kan lastes ned her.  Artikkelen til Karin Isaksson Rø er på s. 32-33 i pdf-utgaven. I flere av de øvrige artiklene presenteres også LEFOs mangeårige longitudinelle studier om sykehuslegers arbeidsforhold.