LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Hva er likhet?

Covid-19 har på nytt aktualisert spørsmålet om hva likebehandling i helsetjenesten egentlig betyr.
21. september 2020

Likebehandling er en sentral målsetning for helsetjenesten, men samtidig er den kronisk underpresisert. Hva innebærer likebehandling i praksis? spør seniorforsker Berit Bringedal i en artikkel publisert i spalten Legelivet i Tidsskriftets utgave nr. 12/2020.