Hvem tar jobben?

Det har lenge vært oppmerksomhet rundt manglende rekruttering til allmennmedisin i Norge.

Forskning på årsaker – hvorfor leger velger seg bort eller slutter i allmennmedisin – kan gi kunnskap om forhold som påvirker dette valget, skriver rådgiver og ph.d.-stipendiat Cecilie Normann Birkeli i LEFO i en artikkel i spalten Legelivet i Tidsskriftet.

Birkeli viser blant annet til en studie basert på data fra Legepanelet som peker på flere viktige årsaker til at leger velger seg bort fra allmennmedisin.

- Å styrke faget ved å gi rom for faglig oppdatering og knytte faglige nettverk er ikke nødvendigvis bare et spørsmål om penger, men også tilrettelegging og bedre rammevilkår, skriver hun.