LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Hvorfor velger mannlige og kvinnelige leger ulike spesialiteter?

– Er det for lite oppmerksomhet rundt kjønnsforskjeller i medisinsk utdanning? spør LEFOs rådgiver Cecilie Normann Birkeli i Tidsskriftets utgave nr. 4/2019.
26. februar 2019

– Motivasjonsfaktorene for valg av spesialiteter er i utgangspunktet ikke så forskjellig blant menn og kvinner, men til slutt velger de likevel ulikt, skriver Birkeli i sin kommentarartikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 371) hvor hun blant annet presenterer en svensk PhD-studie.

Cecilie Normann Birkelis kommentarartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening er publisert i seksjonen "Legelivet" og kan leses i fulltekstversjon her (pdf).