Innholdsfortegnelse - Fra pidestall til skammel

Alle artikler i festskriftet til Olaf Gjerløw Aasland 70 år er tilgjengelig i fulltekst.

Innledning, side 8
Av Berit Bringedal, Karin Isaksson Rø og Kari Ronge

Opprettelsen av Legeforeningens forskningsinstitutt (LEFO), side 14
Av Jon Haffner og Hans Asbjørn Holm

«Legekårsundersøkelsen er i gang!», side 21
– Faksimile, Tidsskr Nor Lægeforen nr. 13, 1992; 112: 1770
Av Olaf Gjerløw Aasland

En vis mann fyller 70, side 22
Av Hans Kristian Bakke

Legen – apokalypse nå?, side 26
Av Jan Frich

Striden om legetakstene 1948–1952, side 34
– En norsk variasjon over et profesjonssosiologisk tema
Av Per Haave

Butikk og byråkrati, side 48
– Om Helsetjenesteaksjonens kritikk av dagens styringssystem
Berit Bringedal

Ofrer vi sykehistorien på evidensens alter?, side 58
Av Erik Falkum

Psykiaterens rolle under press, side 68
– Sideblikk 2009–2014
Av Per Vaglum

«Flere gode leveår for alle», side 80
– En karakteristikk av utviklingen av folkehelsearbeidet og av Olaf Gjerløw Aasland som folkehelsestrateg
Av Ole Berg

Fra fagfolk til folk flest, side 94
– Utviklingstrekk i medisinsk fagformidling
Av Magne Nylenna

Alkohol og leger – hvor mye er for mye?, side 106
Av Reidar Tyssen

Legeledere i Norge og Tyskland – hva er forskjellen?, side 114
Av Judith Rosta

Legeetikk quo vadis?, side 124
Av Reidun Førde

Næring til god læring, side 132
– Betydningen av legen som rollemodell i læresituasjoner
Av Cecilie Normann Birkeli

Legeforskningen – har den lykkes?, side 140
– En presentasjon av Olaf Gjerløw Aaslands vitenskapelige publikasjoner 1992–2014
Av Karin Isaksson Rø

Hvem er vi? Hva gjør vi?, side 156
– En oppsummering av Legeforskningsinstituttets virksomhet 1992–2014
Av Kari Ronge og Wenche S. Hvitmyhr 

På øverste hylle. Detalj fra innredningen, Olaf Gjerløw Aaslands kontor. Foto: Kari Ronge

På øverste hylle. Detalj fra innredningen, Olaf Gjerløw Aaslands kontor. Foto: Kari Ronge