LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Kan legers utbrenthet påvirke pasientbehandlingen?

Leger som opplever arbeidsrelatert stress og utbrenthet, rapporterer selv at lege–pasient-kommunikasjonen påvirkes.
18. oktober 2021

Flere studier viser en sammenheng mellom en krevende arbeidssituasjon med utvikling av stressrelaterte tilstander og legers opplevelse av mer krevende lege–pasient-relasjon og mindre evne til empati, skriver seniorforsker i LEFO Karin Isaksson Rø i en artikkel i Legelivet i Tidsskriftet.

En litteraturgjennomgang der man undersøkte om det er forskjeller i behandlingskvalitet gitt av utbrente leger sammenlignet med andre leger, viste sprikende funn. I fire studier fant man en sammenheng, mens man i seks studier ikke kunne påviste dette.

- Det kan være flere grunner til at man i de fleste studiene ikke ser sammenhenger mellom utbrenthet og observert pasientbehandling, skriver Isaksson Rø. Én viktig forklaring kan være at leger trolig strekker seg langt for å ivareta behandlingskvaliteten, også når de selv opplever stor grad av stress og utbrenthet.