Kan sykdomsforebyggende tiltak for leger påvirke risikofaktorer for suicid?

Rapporter om forekomst av selvmord og utbrenthet, depressive plager og alkoholbruk blant leger har ført til bekymring for norske legers helse, med mulige konsekvenser for legene selv og for pasientbehandlingen.

I en artikkel i siste utgave av tidsskriftet Suicidologi presenterer lege og spesialist i arbeidsmedisin, Karin Isaksson Rø, fem ulike sykdomsforebyggende tiltak for leger.

Da forekomsten av selvmord er lav, er det viktig å studere tiltakenes påvirkning på risikofaktorer for suicid, skriver hun.