LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Kirurgers autonomi i arbeidssituasjonen bør undersøkes oftere

Kirurgers mulighet til å styre sin egen arbeidsdag og fatte selvstendige, kliniske beslutninger er i liten grad undersøkt in situ.
9. april 2021

Dette bør gjøres oftere, skriver Peter Forde Hougaard i en artikkel i Legelivet i Tidsskriftet.

Artikkelen tar utgangspunkt i Hougaards doktorsgradsarbeid der han har undersøkt  kirurgers autonomi gjennom et omfattende feltarbeid blant kirurger ved et universitetssykehus.

I artikkelen presenteres tre sentrale funn.

Lefos seniorforsker Berit Bringedal har vært veileder på doktorgradsarbeidet.