Klimaavtrykk og sosial ulikhet i helsetjenesten

Helsevesenet er en betydelig bidragsyter til klimaskadelige utslipp. I Norge står helsevesenet for ca. 4 % av alle klimagassutslipp, og målt per innbygger er norsk helsevesen blant de mest utslippsintensive i verden.

- Å redusere helseskadelige utslipp er derfor en stor oppgave for helsetjenesten, ikke minst globalt. Men hvordan kan dette gjøres uten å ramme skjevt? spør seniorforsker i Lefo Berit Bringedal i en artikkel i Legelivet i Tidsskriftet.

Hun viser til en fersk kommentarartikkel publisert i Journal of the Royal Society of Medicine.

- Dersom vi ignorerer den sosiale ulikheten i behovet for og bruken av helsehjelp, risikerer vi å øke den sosiale ulikheten ytterligere, skriver de tre forskerne bak artikkelen. De peker på tre muligheter til å redusere utslipp fra helsevesenet og samtidig unngå sosial ulikhet.