Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Kreftscreening - hva anbefaler legene?

– Myndighetene anbefaler screening for brystkreft, livmorhalskreft og tarmkreft. Hva anbefaler legene? spør LEFOs seniorforsker Berit Bringedal i Tidsskriftets utgave nr. 18/2019.
18. desember 2019
¬– Anbefalinger fra fastleger samsvarer med retningslinjene i større grad enn anbefalinger fra andre leger, skriver Berit Bringedal i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 18/2019, s. 1814 (faksimile).
– Anbefalinger fra fastleger samsvarer med retningslinjene i større grad enn anbefalinger fra andre leger, skriver Berit Bringedal i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 18/2019, s. 1814 (faksimile).

I sin kommentarartikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 1814) presenterer hun en ny studie som beskriver hva ulike legergrupper i Norge anbefaler til sine pasienter (Bringedal B, Fretheim A, Nilsen S et al. Do you recommend cancer screening to your patients? A cross-sectional study of Norwegian doctors. BMJ Open 2019; 9: e029739).

Denne sammenholder Bringedal med funn i en annen internasjonal studie som hun og forskerkolleger står bak (Carlsen B, Bringedal B. Attitudes to clinical guidelines–do GPs differ from other medical doctors? BMJ Qual Saf 2011; 20: 158–62).  
 
Via denne siden fins en nærmere presentasjon og fulltekstversjon av screening-studien til Berit Bringedal, Atle Fretheim, Stein Nilsen og Karin Isaksson Rø.