LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Kunnskap og erfaring – teori og praksis

– Å arbeide som lege er i seg selv en så overveldende erfaring at det kan bli for mye for et «vanlig menneske», skriver LEFOs seniorforsker Olaf G. Aasland i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening (nr. 15/2015).
2. september 2015

– Kulturtilpasningen, ­det å bli inkludert i legeprofesjonen, handler derfor i stor grad om å lære forskjellige måter å forholde seg til menneskelig lidelse og krise uten å miste fatningen, utdyper han (Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1390).

I sin kommentarartikkel presenterer Aasland hittil upubliserte paneldata fra LEFO – Legeforskningsinstituttet, bl.a. om eventuelle endringer av legenes generelle menneskesyn, og om de ville valgt samme yrke om igjen, etter hvert som de hadde utøvd legegjerningen over tid.

Les Olaf G. Aaslands kommentarartikkel i fulltekst her.