LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Lærums antilærebok

I Tidsskriftets utgave nr. 20/2018 har LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland anmeldt Ole Didrik Lærum (red.) sin siste bok Verken syk eller frisk. Sunnhet og sykdom er ikke lenger hva de var.
24. januar 2019

Boken ble gitt ut på Fagbokforlaget i 2018. Anmeldelsen i Tidsskrift for Den norske legeforening kan leses i fulltekst via denne lenken: Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1993.

Book review - contact us for more information.