LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

LEFO-forsker har lederverv i EU-prosjekt

Berit Bringedal, seniorforsker ved Legeforskningsinstituttet, er blitt valgt til leder av Ethical, Legal and Social Aspects Committee (ELSA-komiteen) i EU-kommisjonens forskningsflaggskip Human Brain Project.
18. desember 2014

ELSA-komiteen er et uavhengig og rådgivende organ i Human Brain Prosject, EUs største forskningsprosjekt med et budsjett på 1,2 milliarder euro. 

Berit Bringedal er oppnevnt som leder av ELSA-komiteen for fem år.

Fra oktober 2015 ble komiteen til Ethics Advisory Board (EAB)   hvor Bringedal også er med i ledergruppen.